28. elokuuta 2011

Rakennussuojelu ja kommunistivallan aikaiset rakennuksetKommunismin aikakautena rakennetut rakennukset ovat kokeneet monasti syrjintää ja niitä on aikaisemmin purettu. Usein ne ovat olleet hyvinkin huonokuntoisia, mutta varmasti myös yksi syy niiden purkamiseen on ollut, että ne ovat olleet ihmisille muistutus kenties "huonoista ajoista". Vasta viime vuosina ollaan huomattu, että ne ovatkin oman aikakautensa kulttuuriperintöä, jota tulisi suojella. 
 
"Ei ole tärkeää, että rakennukset on rakennettu kommunistisen aikakauden aikana tai jonakin muuna aikakautena. Tärkeintä on,  että jokainen rakennus tarvitsee aikaa tulla tunnustetuksi kulttuuriperintönä; oman aikakautensa tunnusmerkkinä tai monumenttina," kertoi Praha Post-lehdelle Katerina Bečková, joka toimii erään rakennuksen reservointityön johtajana. Hän lisäsi, että on liian aikaista antaa tuomio monille rakennuksille, jotka ovat rakennettu vuosien 1970- 80 aikana, ja jotka usein olivat jo rakennusvaiheessa yleisön katkerien huomionosoitusten kohteena.

Jan Ciesler, joka toimii tiedottajana kulttuuriministeriössä, kiisti ministeriön syrjivän kommunistisen aikakauden rakennuksia. Huono arkkitehtoninen laatu on tullut esiin niiden myöhemmässä elämänkaaressa ja niitä ollaan siksi purettu. Myöhemmän ajan rakennukset ovat olleet tekniikaltaan parempia, ja ovat näin ollen saaneet myös paremman "suojan". 
 
"1980-luvun rakennukset eivät ole ehkä niin arkkitehtonisesti miellyttäviä, ja näin niillä on alhaisempi vaikutus niiden suojeluun, mutta vuosien 1960 ja -70 välillä rakennetut rakennukset ovat tänä päivänä hyvinkin suojeltuja", Ciesler sanoi.
 
Arkkitehtuurin historioitsija ja arkkitehti Zdeněk Lukes totesi kasvun rakennusten suojelulle ilmentyneen aivan viime vuosien aikana nuorempien sukupolvien herättyä asiaan ja kiinnostukseen niistä. 

"Olen vakuuttunut, että asenteet ovat muuttumassa. Ihmiset ja yhdistykset eivät ole enää juurikaan negatiivisia rakennuksia kohtaan tältä ajalta, ja he voivat nähdä enemmän objektiivisesti, että jotkut näistä ovat kiistatonta laatutavaraa", hän sanoi. "Samettivallankumouksen jälkeen kun kommunismi oli kukistettu, suuntaus oli ajatella, että kaikki kommunistivallan aikainen arkkitehtuuri oli väärää."


Tesco-ostoskeskus, kommunistiajan kulttuuriperintöä - kuva täältä

 
Tesco-ostoskeskus Prahan Národní Tridalla on suunniteltu ja rakennettu kommunistivallan aikana. Ministeriö joutui suojelemaan rakennuksen, kun kansalaiset vaativat muinoin myös sitä purettavaksi. Tänä päivänä Tesco-tavaratalo mainitaan mm. kulttuuriperintöä koskevilla nettisivuilla ja sillä on korkein suojelutunnus mitä rakennus voi saada Tsekeissä.
Artikkeli julkaistu The Prague Post-lehdessä, 24.8.2011 /kirjoittajana Cillian O'Donoghue . Olen muokannut tekstiä.
SHARE:

Ei kommentteja

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger templates by pipdig